14:55
Результаты аккредитации выпускников СПО 2020 года. Поздравляем!

Признаны прошедшими процедуру аккредитации и получившими допуск к работе:

«лечебное дело» 

                                                                                                            
Агаева Ф.И.

Балашова А.С.
Бараник Д.К.
Белышева Н.В.
Богаткин Н.В.
Брагарь И.М.
Винтер В.А.
Гаршина О.А.
Гостищева Е.В.
Гришина Е.С.
Громова Э.А.
Доляновская А.Д.
Ерёмочкина Е.С.
Зандер И.В.
Зинкевич А.А.
Ищенко С.М.
Калинина В.А.
Карпухина Е.С.
Кашапов Р.Р.
Колосова А.А.
Коренькова Т.В.
Крикун Р.Р.
Крутова Е.А.
Куксина Д.Д.
Лащук А.С.
Лихенко А.С.
Лукьянова И.В.
Малюта В.В.
Маркович В.А.
Мартинкайте А.С.
Миненко Е.А.
Москвина Т.Г.
Мухетдинова Л.А.
Никитина Н.Р.
Новосад А.Н.
Обухова В.О.
Овечко Е.А.
Павлова А.В.
Пашкевич Е.В.
Пителина В.А.
Плющев В.С.
Польная А.В.
Радионова Е.С.
Родина Я.Е.
Родионов Р.А.
Сазонтова А.А.
Самонова Е.В.
Свирина С.А.
Севастьянова Д.Н.
Сёмочкина А.В.
Смурыгин А.В.
Соболева К.С.
Сумберт Г.В.
Трипадуш А.В.
Трифонова Д.А.
Тяпкин Е.С.
Ужгене А.А.
Храмов Н.В.
Худых К.А.
Чудакова Е.Ю.
Шевченко Л.В.
Шмидт В.В.

«сестринское дело»


Александрова Т.Н
Андриенко Е.В.
Арисова К.М.
Ахременко Е.С.
Бабаханова Шахнуза
Бархударянц В.Г.
Бахрамова С.Н.кызы
Биндер Р.А.
 Бондаренко Е.В.
Булатова А.Э.
Быкова Г.Н.
Бюйюктузджу К.А.
Валеева Н.В.
Василенко М.В.
Васильева А.Л.
Верина А.М.
Вершкова Д.А.
Волкова А.Н.
Волошина А.А.
Воронцова Ж.В.
Гончарова П.Г.
Гордиевич Т.П.
Джус А.В.
Дроздова Е.И.
Дуброва А.Д.
Дугинцев Д.А.
Евдокимова Ю.Д.
Ерошкина В.Д.
Заболотова Р.В.
Зиновьева И.И.
Золочевская С.А.
Ибрагимова А.В.
Канаева А.В.
Канубрикова А.П.
Карабинайте О.В.
 Картоева М.А.
Кастева Л.А.
Кленова М.П.
Ковальчук О.Е.
Коляда А.С.
Кононенко А.С.
Коротина Т.В.
Коршикова А.С.
Косарева В.С.
Котлярова А.И.
Кравченя В.С.
Криворотова А.А.
Кузнецова А.В.
Лабковская А.А.
Леонова И.Д.
Лычман А.А.
Махновская Д.В.
Миллер-Голубнич Д.П.
Митина А.Е.
Младенцева К.А.
Муту Е.В.
Никитина В.В.
Панина В.М.
Патлай В.А.
Переславцева А.Е.
Пикалова А.М.
Поломошнова А.Ю.
Пронина Ю.А.
Самойлова А.Н.
Семанина А.Н.
Смирнов А.А.
Соколова А.Д.
Сорокина М.Ю.
 Стефанович Э.С.
Стрельникова И.М.
Таран А.С.
Тоноян Л.А.
Трофимова Ю.А.
Урбетите Е.С.
Усова А.Д.
Устинович А.Ю.
Хаджаева Р.Б.
Хардина М.А.
 Цыганкова В.И.
Чеснулевичус Е.И.
Чучаева А.А.
Чучаева П.А.
Шамакова Л.В.
Шестакова Е.Ю.
Шидишкене Н.Н.
Шилов С.В.
Эйсмонт А.В.
Ядрихинская С.Ю.
Якшиянц А.Л.
Яременко К.В.
 Яунюте А.К.


«лабораторная диагностика»

Антонович Д.А.
    Басова В.П.
   Баханович В.В.
   Башмакова А.А.
    Гурченко К.А.
    Ефанов Я.В.
    Загарина Т.Е.
   Зарипова К.Р.
    Зенкина В.В.
   Иванцова Д.В.
    Корзина А.И.
    Левченко О.А.
    Мушенкова Е.А.
    Никитина А.А.
    Панахова А.Р.
   Печенкина А.С.
    Селиванова А.И.
    Хамзина А.Р.
    Шевченко К.Н.


«стоматология ортопедическая»

Грибанов В.А.
 Кононенко А.С
 Долженко А.Э.
 Осокин Р.А.
 Шустова Т.В.

 

Просмотров: 153 | Добавил: ndeshkovich
Всего комментариев: 0
avatar